top of page
Untitled design (65).png

Officer Todd Gyure

Todd Gyure has worked at the Garland Police Department for over 18 years with the majority of that time spent on the street in Patrol.  Todd is currently the Mental Health Liaison for The Garland Police Department. For the past 9 years Todd has also been a member of The Garland Police Departments S.W.A.T. team as a hostage negotiator.

Bilang isang dating propesyonal na manlalaro ng football, mayroon akong access sa mga mapagkukunan ng kalusugan ng isip. Ang NFL at ang NFL Players Association ay nakipagtulungan upang lumikha ng isang mapagkukunan ng kalusugan ng isip para sa mga dati at kasalukuyang manlalaro upang humingi ng tulong sakaling kailanganin iyon. Ito ay isang libreng serbisyo sa amin at sa aming pamilya. 

Ginagamit ko ang mga mapagkukunang iyon kapag kinakailangan o kahit na para lamang mag-check in upang makipag-usap tungkol sa kung nasaan ako sa buhay at kung ano ang nangyayari.
 

Noong nakaraang linggo, sinimulan ng NAMI North Texas ang isang programa sa pagsasanay upang magbigay ng ganap na kumpidensyal, walang gastos, walang stigma na network ng suporta sa kalusugan ng isip para sa pagpapatupad ng batas (at kalaunan ang lahat ng unang tumugon at kanilang mga pamilya).
 
 
Sa pamamagitan ng disenyo, tinutugunan nito ang mga pinakakilalang dahilan kung bakit ang mga unang tumugon ay madalas na hindi humingi ng pangangalaga sa kalusugan ng isip; panlipunan at propesyonal na stigma, takot sa pagbaba ng posisyon o pagkawala ng trabaho, kawalan ng kakayahang makahanap ng tagapagbigay ng serbisyo na may kakayahang iugnay ang paulit-ulit na trauma na naghihikayat sa pangangailangan para sa isang propesyonal sa kalusugan ng isip. Ang programang ito ay magiging isang ganap na kumpidensyal na unang hakbang sa pangangalaga sa kalusugan ng isip, na ginagawang mas madali para sa mga unang tumugon na humingi ng tulong. Ang mga Peer Supporter ay magsisilbi ring tulay sa mga propesyonal na serbisyo sa kalusugan ng isip. Sila ay sasanayin na kilalanin kapag ang isang kapwa opisyal ay nangangailangan ng higit sa kanilang sinanay na mag-alok at tulungan silang kumonekta sa isang therapist, psychiatrist o iba pang propesyonal na serbisyo na may karanasan sa pakikipagtulungan sa mga unang tumugon.
 
 
Palagi kong iginagalang ang tagapagpatupad ng batas, at oo, kahit na sa ilalim ng ilang mahihirap na kalagayan, dahil mayroon din silang mga pamilya at ang kanilang priyoridad ay magbigay ng serbisyo sa komunidad, at protektahan at pagsilbihan.
 

Timmy Newsome
Pangulo ng NAMI NTX

 

Para sa karagdagang impormasyon sa aming  Overwatch Peer Support Program (OPS) ,
makipag-ugnayan sa aming Direktor ng Mga Programa at OPS,  Christopher Payne .

bottom of page