top of page
About Mental Health.png

About Mental Illness

Learn more about mental illness. This section covers mental health conditions such as schizophrenia, PTSD, bipolar, borderline personality disorder, ADHD, OCD, depression, anxiety, eating disorders, suicide, addiction and others.

Sad on Couch

Mga Serbisyo sa Suporta

Sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo sa Suporta, mayroon kaming potensyal na gumawa ng tunay at positibong pagbabago sa komunidad. Isa ito sa aming mga pangunahing lugar na pinagtutuunan ng pansin dito sa NAMI North Texas, at pinagmumulan ng malaking tagumpay para sa aming Non-Profit Organization. Makipag-ugnayan sa amin ngayon at tingnan kung paano ka maaaring tumulong sa programang ito.

Edukasyon at Outreach

Karamihan sa aming mga pagsisikap na nauukol sa programang ito ay kinabibilangan ng pag-aaral ng mga bagong diskarte at pagbuo ng mga makabagong paraan upang ipatupad ang mga ito. Sinusuri namin ang aming tagumpay sa larangang ito sa pamamagitan ng pangangalap ng qualitative at quantitative na data, at paggamit ng impormasyong iyon para sukatin ang mga pagbabago at pagbabago mula sa aming mga baseline measurements.

Hugging a Pillow
Supportive Friend

Mga Serbisyo sa Suporta

Sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo sa Suporta, mayroon kaming potensyal na gumawa ng tunay at positibong pagbabago sa komunidad. Isa ito sa aming mga pangunahing lugar na pinagtutuunan ng pansin dito sa NAMI North Texas, at pinagmumulan ng malaking tagumpay para sa aming Non-Profit Organization. Makipag-ugnayan sa amin ngayon at tingnan kung paano ka maaaring tumulong sa programang ito.

Edukasyon at Outreach

Karamihan sa aming mga pagsisikap na nauukol sa programang ito ay kinabibilangan ng pag-aaral ng mga bagong diskarte at pagbuo ng mga makabagong paraan upang ipatupad ang mga ito. Sinusuri namin ang aming tagumpay sa larangang ito sa pamamagitan ng pangangalap ng qualitative at quantitative na data, at paggamit ng impormasyong iyon para sukatin ang mga pagbabago at pagbabago mula sa aming mga baseline measurements.

Therapy
Untitled design (43).png

Mental Health by the Numbers

Millions of people in the U.S. are affected by mental illness every year. Here are some facts about the prevalence and impact of mental illness.

3D Scans

Research

Research is vital to advancing our understanding of mental health conditions.

bottom of page